Åska

Varning för åskväder!

Dra ur splitterdosan (omkring 50 volt i telefonledningen) och alla elkontakterna (230 volt) när det är risk för åska. ADSL-modemet kan gå sönder och även delar i datorn. Nätverkskortet är känsligt för åska.

Bärbara telefoner är också känsliga för åskan.


Mobiltelefonen kan du använda.Mobilens eget nummer. Bra att ha om du förlorar den.
Skriv upp.
*#06#

http://sv.wikipedia.org/wiki/IMEI