© www.datorbosse.se

TRICKS


Ctrl + § visar alla formler. (Excel) Skriv ut så får du formlerna på papper!

Gör lika för att återgå. Det här är bra!


’ (apostrof) t.ex. ’000007, behåller nollorna före siffran.(Excel) OBS! Behandlas som text!


Skift + F10 som att högerklicka


Alt + F4 stäng öppet fönster

(alternativ till krysset högst upp till höger.)


Ctrl + Alt + M μ

                                                               Det är bara att välja

Alt Gr + M μ


Ctrl + Alt + E €

                                                                Det är bara att välja

Alt Gr + E €

Alt Gr + 5 (%5-knappen) €


”Trefingers” Ctrl + Alt + Delete går att göra med en hand!

                                                                                             Det är bara att välja

Alt Gr + Ctrl + Delete


Alt Gr + I (Ivar) förhandsgranska (Word)

Esc (fly) stäng (förhandsgranska)


Excel välj en cell, skriv in texten på första raden och tryck ner Alt + Enter

Nu bryts texten i cellen till två rader. Gör lika om du vill ha fler rader.


Kurs i spanska. Frågetecken¿? Svar. Alt + 168 eller Alt Gr + skift + ?


Utropstecken¡! Svar Alt Gr + skift + !

Windowstangenten + E utforskaren


Gradertecken t.ex. 22 ºC Alt + 248 (mellanslag före ºC)

Gradertecken, vid vinkel, så sitter det direkt på talet, t.ex. 90º


F11
Helskärm. Är bra när du är på en hemsida. Tryck F11 fler gånger!


Stäng av Windows XP. Dutta på flaggan, dutta på Ä två gånger.

Stäng av Windows 7. Dutta på flaggan, dutta på högerpilen → och Enter.